Internetový projekt noveleky.cz je určen zejména lékařům, zdravotnickým pracovníkům a studentům, kteří se zajímají o problematiku nových léků ve svých oborech.

Noveleky.cz přináší informace o léčivech a podpůrných přípravcích, které jsou aktuálně zaváděny do klinické praxe, a to zcela nově nebo s novou indikací. Kromě lékových profilů již registrovaných léčiv se zde můžou návštěvníci dočíst také o léčivech testovaných v klinických studiích II. a III. fáze či o jiných aktualitách, především v oborech onkologie, gastroenterologie a hepatologie či vnitřní lékařství.